en de cz

O nás

Medica Vacations je agentura zajišťující všechny služby související se zdravotní turistikou – ošetření v nemocnici, zprostředkování letenek, transfer z letiště do místa ubytování, ubytování pro pacienty i pro jejich blízké v hotelu poblíž nemocnice, překlady po telefonu a mnoho dalších služeb, které pobyt v zahraničí zpříjemní. V našich smluvních nemocnicích je standardem, že lékaři i zdravotnický personál hovoří anglicky. Všechny námi doporučené nemocnice splňují evropské standardy, mají potřebné certifikáty a jsou v souladu s evropským právním řádem oprávněny provádět zdravotnické zákroky. 

 

Co je medical tourism

Medical tourism je odvětví cestovního ruchu, které umožňuje zákazníkům ušetřit až několik desítek % ceny daného lékařského zákroku nebo ošetření. Medical tourism vychází z rozdílných cen lékařské péče v různých částech světa. Nejlepší volbou pro medical tourism pro pacienty ze zemí západní Evropy je cesta do zemí bývalého východního bloku. Ceny jsou zde sice o něco málo vyšší než v destinacích jako je Thajsko nebo Indie, ale infrastruktura a zeměpisná poloha zaručuje úspory na cestovních výdajích, které je nutné připočítat k ceně celého medical tripu.

 

Jak to funguje:

Nejdříve konzultujte Váš zdravotní stav s Vaším ošetřujícím lékařem. Ten na základě výsledků vyšetření stanoví, jaký zákrok můžete podstoupit a zda je pro Vás vhodný z hlediska celkového zdravotního stavu. Pak stačí vyplnit poptávkový formulář na našich stránkách, který najdete zde: http://travel2doctor.webprofirmy.cz/cz/poptavka.html. Po obdržení Vaší poptávky vyhledáme nejvhodnější nemocnici schopnou co nejlépe splnit Vaše požadavky. Jakmile takovou nemocnici najdeme, pošleme Vám podrobné informace o zákroku, předpokládanou dobu a cenu ošetření a ostatní informace nezbytné pro bezproblémové zvládnutí celé cesty. Pokud s naší nabídkou budete souhlasit a vyberete si nás pro organizování Vašeho ošetření v zahraničí, požádáme Vás o zaslání podrobných lékařských zpráv o Vašem zdravotním stavu, které předáme nemocnici, jež Vás bude ošetřovat.

 

Pak již stačí nastoupit do letadla a vyrazit na cestu. Pokud si u nás objednáte i letenky a transfer z letiště, nemusíte se již o nic starat a můžete si jen užívat dovolenou. Na letišti Vás bude čekat řidič, který Vás odveze do hotelu či do nemocnice. K dispozici Vám bude náš překladatel po telefonu, který Vám pomůže s překládáním do místního jazyka v případě jazykové bariéry nejen v nemocnici, ale i během jakýchkoliv vašich aktivit v průběhu pobytu v zahraničí.

 

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní a platební podmínky společnosti Medica Vacations 

1.    Úvodní ustanovení
Cestovní agentura Medica Vacations zprostředkovává služby související se zdravotní turistikou. Ubytování, přepravy osob, letenky, zdravotnická ošetření, operace a jiné související služby svých smluvních partnerů – třetích osob (dále jen dodavatelé služeb) (dále jen služby) zákazníkům.

 

2.    Vznik smluvního vztahu
a.    Medica Vacations umožňuje svým zákazníkům uzavřít smlouvu o dodání služeb poskytovaných třetími osobami.
b.    Smluvní vztah je vždy uzavřen mezi zákazníkem a dodavatelem konkrétních služeb (hotely, nemocnice, letecké společnosti atd).

3.    Cena a způsob platby

O předběžné ceně je zákazník vždy informován před závazným objednáním služeb. Zákazník bere na vědomí, že předpokládaná cena se může v průběhu zájezdu změnit z důvodu zdravotních komplikací spojených s klientovým zdravotním stavem.

Ceny za služby hradí zákazník vždy konkrétnímu poskytovateli služby (hotel, nemocnice, letecká společnost atd.) a to způsobem dohodnutým předem. Obvykle se používá platba platební kartou, bankovním převodem nebo v hotovosti. Ostatní způsoby platby mohou být domluveny individuálně.

4.    Platební podmínky
Není-li ustanoveno jinak, úhradu za objednané služby je zákazník povinen uhradit předem.

5.    Odstoupení od smlouvy, stornopoplatky a modifikace objednaných služeb
a.    Zákazník může odstoupit úplně nebo částečně od smlouvy s třetí osobou - dodavatelem služeb uzavřenou prostřednictvím AGP bez udání důvodu, avšak bude povinen zaplatit odstupné (tzv. storno poplatek) ve výši stanovené touto smlouvou.
b.    Veškeré oznámení o úplném nebo částečném odstoupení od smlouvy (dále jen storno nebo stornování) zákazník provádí vždy písemně prostřednictvím e-mailu či faxu. Za závazné datum pro určení výše storno poplatků je datum doručení oznámení o stornování společnosti Medica Vacations


6.    Odpovědnost  Medica Vacations
a.    Medica Vacations není stranou smluvního vztahu mezi zákazníkem a svých smluvních partnerů – třetích osob poskytující služby (dodavatelů služeb).
b.    Medica Vacations neodpovídá za žádnou škodu, která je způsobená zákazníkovi v souvislosti s poskytováním služeb.
c.    Medica Vacations nezaručuje pravdivost a úplnost popisu služby a vychází pouze z informací, které Medica Vacations poskytl poskytovatel služeb.
d.    Medica Vacations nezaručuje, že budou zákazníkovi služby poskytnuty, ani to, že budou v podobě dohodnuté mezi zákazníkem a třetí osobou poskytující služby zprostředkované Medica Vacations   

Medica Vacations neodpovídá za jakékoliv porušení smlouvy ze strany třetí osoby poskytující služby.
e.    Jakékoliv nároky z odpovědnosti za škodu související se službami musí zákazník uplatňovat přímo u třetích osob poskytujících tyto služby.
f.   Medica Vacations neodpovídá za obsah nabídek třetích osob poskytujících služby na webových stránkách ani za případná porušení práv třetích osob, kterých se mohou tyto osoby prostřednictvím svých nabídek dopouštět (práva duševního vlastnictví, práva osobnostní atd.).
g.    Medica Vacations na požádání poskytne zákazníkovi součinnost při řešení případných reklamací.
h.    Medica Vacations neodpovídá za vrácení ceny služeb uhrazené prostřednictvím Medica Vacations poskytovateli služeb.
i.    Medica Vacations není povinna obstarat zákazníkovi poskytnutí náhradních služeb, kdyby nebyly poskytnuty zákazníkovi třetí osobou v souladu se smlouvou.
j.    Poskytování služeb se může dále řídit všeobecnými obchodními podmínkami nebo specifickými podmínkami dodavatele služeb.

7.     Závěrečná ustanovení
a.    Tyto všeobecné obchodní a platební podmínky (VOPP), jakož i vztah zákazníka a Medica Vacations ve vztahu ke zprostředkování služeb, se řídí právním řádem člena EU – České republiky. Uzavřením smlouvy zprostředkované Medica Vacations potvrzuje zákazník, že se s těmito VOPP seznámil a že s nimi souhlasí. 
b.    Případná neplatnost jednotlivých ustanovení VOPP nemá vliv na jejich celkovou platnost.

 

8.    Ochrana osobních údajů
a.    Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. V souladu s tímto zákonem Zákazník uděluje společnosti Medica Vacations souhlas se správou, zpracováním a uchováváním svých osobních údajů, které během objednávkového procesu shromažďuje. Osobní údaje mohou být zpracovány po dobu neurčitou a jsou bezpečně zpracovány v elektronické databázi. Medica Vacations se zavazuje, že veškeré tyto osobní údaje nebude postupovat třetím stranám.
b.    Možnost využití osobních údajů za účelem nepravidelného oslovení zákazníka s nabídkou služeb či jiného sdělení ze strany Medica Vacations podléhá samostatnému souhlasu ze strany zákazníka. Tento samostatný souhlas může zákazník udělit písemnou formou nebo v rámci potvrzení objednávky a on-line platebního procesu na internetových stránkách Medica Vacations

.