en de cz

FAQ

 

1.      Co je Medical Tourism a v čem jsou jeho výhody?

Zjednodušeně řečeno se jedná o organizování cest pacientů za lékařským ošetřením do zahraničí za účelem značných finančních úspor. Stejný lékařský zákrok stojí v bývalé střední a východní Evropě o desítky procent méně než v západní Evropě. Kvalita péče a odbornost zdravotnického personálu jsou však na minimálně stejné úrovni.

 

2.      Jaké jsou nevýhody Medical Tourismu?

Pro zákazníky, kteří neradi cestují, může být medical trip velkým stresem. V Medica Vacations se ale snažíme všechny stresy odbourat. Jako jediní za Vás zařídíme všechno, co je potřeba pro absolvování medical tripu – letenky, taxi v cílové destinaci, ubytování pro Vaše blízké atd.

 

3.      Má medical tourism i jiné výhody než je finanční úspora?

Hlavní výhodou je velký potenciál pro úspory. Téměř všechna ošetření jsou podstatně finančně náročnější v západní Evropě než ve východní a to i po započtení cestovních nákladů (letenka, hotel a další). Další nespornou výhodou je krátká čekací doba na ošetření v oblíbených destinacích medical tourismu. Nejednoho pacienta jistě napadne vzít si s sebou na medical trip rodinu či přátele. Nejen že budete mít podporu od nejbližší osoby, ale zároveň můžete strávit příjemný pobyt v hezkém prostředí, který může být prodloužen o rehabilitaci či pobyt v některých z vyhlášených českých lázeňských centrech.

 

4.      Mohu si medical tourism zařídit sám, nebo bych se měl obrátit na zprostředkovatele?

Medical trip si může každý zařídit sám, ale může to přinášet značné riziko. Seriózní Medical tourism agentury spolupracují s osvědčenými lékaři a renomovanými klinikami. Agentura fungující v cílové destinaci zná místní nemocnice mnohem lépe než individuální cestovatel a může tedy garantovat kvalitu péče.

 

5.      Jaké zákroky/ošetření si můžu nechat provést přes medical tourism?

Medical tourism je možné použít na jakékoliv zákroky s výjimkou urgentních. Vždy je však třeba konzultovat před tripem Váš aktuální zdravotní stav a vhodnost medical tripu ať již s Vaším lékařem nebo Medical tourism agenturou.

 

6.      Co bych měl udělat před cestou na Medical Trip?

Zjistit si u svého lékaře aktuální zdravotní stav a podle své zdravotní dokumentace vhodnost medical tripu pro Vámi požadovaný zákrok. Tyto údaje bude potřebovat Medical Tourism agentura pro své lékaře, aby mohli společně stanovit pro vás nejlepší postup a zorganizovat medical trip.

 

7.      Jak zařídím následné procedury po zákroku? (rehabilitace atd.)

Toto je individuální podle konkrétního zákroku a Vašeho aktuálního zdravotního stavu. Kratší rehabilitace může být prováděna v Medical trip destinaci, delší rehabilitaci pak již můžete domluvit se svým lékařem doma.

 

8.      Mohu si být jistý, že zdravotnické zařízení, kde budu ošetřen, je kvalifikované a nemůže mé zdraví ještě víc poškodit?

Pokud použijete některou z renomovaných Medical tourism agentur, tak ano. Agentury spolupracují zásadně s renomovanými klinikami.

 

9.      Jakou úroveň mají česká zdravotnická zařízení?

České zdravotnictví je na velmi dobré úrovni. Péče je dostupná, kvalitní a lékaři i sestry jsou kvalifikovaní. Na jejich kvalifikaci dohlíží lékařský svaz, jehož členství je pro lékaře v ČR povinné. Kvalitu personálu dokládá i fakt, že v Praze sídlí jedna z nejstarších lékařských univerzit založená v roce 1348. Naše agentura má smlouvy i s univerzitními nemocnicemi.

 

10.  Jak se v nemocnici budu dorozumívat, mluví personál cizími jazyky?

V drtivé většině případů hovoří personál v českých nemocnicích anglicky. Pokud budete mít problém se domluvit s lékařem nebo sestrou, budete mít možnost kontaktovat naši agenturu a my Vám pomůžeme s překladem.

 

11.  Kdo nese odpovědnost za případné poškození mého zdraví během zákroku?

Odpovědnost za případné poškození Vašeho zdraví nese v souladu se zákonem vždy lékař nebo nemocnice, kde jste na ošetření. Naše agentura Vám však při řešení stížnosti poskytne plnou součinnost a v případě zájmu bude vystupovat jako prostředník mezi Vámi a nemocnicí.

 

12.  Jak dlouho bude celý medical trip trvat?

Toto záleží vždy na konkrétním zákroku a na Vašem momentálním zdravotním stavu.

 

13.  Mohu medical trip spojit s běžnou dovolenou?

Pokud to dovolí Váš zdravotní stav, tak ano, vždy je však nutné domluvit konkrétní podmínky dovolené individuálně v závislosti na Vašem momentálním zdravotním stavu.

 

14.  Může se mnou na medical trip cestovat i má rodina/přátelé?

Ano. Dokonce Vám to můžeme vřele doporučit. Přítomnost rodiny v cizí zemi, kde podstupujete lékařský zákrok, Vám může značně snížit stres. My se postaráme i o Vaše blízké tím, že jim zajistíme ubytování v hotelu co nejblíže nemocnici, kde budete podstupovat zákrok, aby Vás mohli často navštěvovat. Zároveň je možné si u nás objednat české "pay as you go" sim karty, abyste si vzájemně mohli často a levně telefonovat.

 

15.  Kolik spolucestujících si mohu vzít s sebou na medical trip?

Toto záleží na Vás, my nemáme stanoven limit pro počet cestujících. Důležité však je, že nikdo z vašich spolucestujících nemůže být ubytován přímo v nemocnici, pokud tam nepodstupuje zákrok.